Κόστος Συμμετοχής

 

ΦΙΛΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΚΟΤΙΝΟΣ»

Οδός Καποδιστρίου  2  Μεταμόρφωση  Τηλ & FAX: 2102847388  SITE: www.kotinosmetamorfosis.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς

Σας ανακοινώνουμε ότι στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, αποφασίστηκε για την τρέχουσα αθλητική χρονιά 2018-2019 η αναπροσαρμογή των συνδρομών των αθλητών ως κατωτέρω:

  1. Εγγραφή στην αρχή της αθλητικής χρονιάς ως εξής :
  • 10 € για τους παλιούς αθλητές (αμετάβλητη)
  • 20 € για τους καινούργιους αθλητές (αμετάβλητη)

Σε όλους τους αθλητές χορηγείται ένα μπλουζάκι ενώ στους καινούργιους αθλητές χορηγείται και μία τσάντα χωρίς επιπλέον δαπάνη.

2. Οι μηνιαίες συνδρομές εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα και αφορούν μέχρι και τον Ιούνιο του 2019.

Αρ. αθλητών ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ASTRO, FANTASY, GALAXY, VICTORY ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
1 παιδί 30 € 40 € 10 €

2 παιδιά (αδέλφια) 50 € 70 €
Τρία και πάνω παιδιά 50 € 70 €

 

 

 

 

3. Επίσης, αποφασίστηκε να εξακολουθήσουν να ισχύουν μειωμένες τιμές για τις παρακάτω κατηγορίες αθλητών:

Ι. Ενήλικες αθλητές (συμπληρωμένο το 18ο έτος) 20 €.

ΙΙ. Στους αθλητές ανεξαρτήτου ηλικίας , οι οποίοι εντάσσονται στο δυναμικό του συλλόγου, και έχουν διατελέσει αθλητές της Εθνικής Ομάδας της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (ΕΓΟ), παρέχεται έκπτωση 50% στις συνδρομές του παραπάνω πίνακα (αλλά όχι κατώτερη των 20 €), με την προϋπόθεση να έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον ένα επίσημο αγώνα της Εθνικής Ομάδας. Η πιστοποίηση του γεγονότος θα προκύπτει από σχετική βεβαίωση της ΕΓΟ.

ΙΙΙ. Οι ανήλικοι αθλητές, οι οποίοι τυγχάνουν τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών, απαλλάσσονται από την καταβολή της συνδρομής αθλητή για τους μήνες Δεκέμβριο (Χριστούγεννα) και Απρίλιο (Πάσχα).

ΙV. Την ίδια απαλλαγή θα έχουν, επίσης, και οι ανήλικοι αθλητές πολύτεκνων οικογενειών καθώς οι ανήλικοι αθλητές, των οποίων και οι δύο γονείς είναι άνεργοι..

V. Για τα παιδιά υπαλλήλων του Δήμου Μεταμόρφωσης, η συνδρομή ορίζεται σε   25 € ανά παιδί για τις Ακαδημίες και 35 € ανά παιδί για τις λοιπές Ομάδες.

Όσοι γονείς αθλητών εντάσσονται στις παραπάνω (III), (IV) και (V) κατηγορίες και επιθυμούν την απαλλαγή καταβολής των συνδρομών ως ανωτέρω, θα πρέπει να προσκομίσουν στο σύλλογο ανάλογα σχετικά παραστατικά. ήτοι :

 a. Κατάλληλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών,  ή

 b. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για πολύτεκνους) ή πιστοποιητικό ανεργίας και των δύο γονέων από τον ΟΑΕΔ., ή

 c. Βεβαίωση εργασίας από τον Δήμο.

 
 

Με εκτίμηση

ΤΟ Δ.Σ.

 

.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ – FIG
http://www.fig-gymnastics.com/

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ – UEG
http://www.ueg.org/

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
http://www.sportsnet.gr/

ΕΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
http://www.gymnastics.gr/

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ:

(+30) 6972 912 130 Μπακογιάννης Δημήτρης Ταμίας

(+30) 6932 643 070 Γιώργος Γκιργκέτσος

Fax: (+30) 210 2847 388

Email: info@kotinosmetamorfosis.gr

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Back to top