Κόστος Συμμετοχής

 

ΦΙΛΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΚΟΤΙΝΟΣ»

Οδός Καποδιστρίου  2  Μεταμόρφωση FAX: 2102847388 SITE: http://www.kotinosmetamorfosis.gr

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Αγαπητοί γονείς

1. Σας ανακοινώνουμε ότι στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, αποφασίστηκε για την τρέχουσα αθλητική χρονιά 2015-2016 η διατήρηση των μειωμένων τιμών των μηνιαίων συνδρομών των αθλητών του συλλόγου στα προ πενταετίας επίπεδα ήτοι :

Αρ. αθλητών

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

    ΕΠΙΛΕΚΤΗ και ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1 παιδί

25 €

35€

35 €

2 παιδιά (αδέλφια)

40 €

60 €

60 €

Τρία και πάνω παιδιά

40 €

60 €

60 €

 
2. Η εφάπαξ ετήσια εγγραφή  διαμορφώνεται στα 15 € ανά αθλητή και είναι υποχρεωτική για όλους τους αθλητές.  Μέσα από αυτό το ποσό καλύπτονται οι δαπάνες για διάθεση αθλητικού υλικού σε νέους και παλιούς αθλητές, καθώς επίσης και για την αγορά αθλητικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών  όλων των τμμημάτων.
 
3. Επίσης, αποφασίστηκε να εξακολουθήσουν να ισχύουν μειωμένες τιμές για τις παρακάτω κατηγορίες αθλητών, ενώ προστίθεται και η κατηγορία των πολύτεκνων:
 
4. Στους αθλητές, οι οποίοι εντάσσονται στο δυναμικό του συλλόγου, και έχουν διατελέσει αθλητές της Εθνικής Ομάδας της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (ΕΓΟ), παρέχεται έκπτωση 50% στις συνδρομές του παραπάνω πίνακα, με την προϋπόθεση να έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον ένα επίσημο αγώνα της Εθνικής Ομάδας. Η πιστοποίηση του γεγονότος θα προκύπτει από σχετική βεβαίωση της ΕΓΟ.
 
5. Οι ανήλικοι αθλητές, οι οποίοι τυγχάνουν τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών, απαλλάσσονται από την καταβολή της συνδρομής αθλητή για τους μήνες Δεκέμβριο (Χριστούγεννα) και Απρίλιο (Πάσχα).
 
6. Την ίδια απαλλαγή θα έχουν, επίσης, και οι ανήλικοι αθλητές πολύτεκνων οικογενειών καθώς οι ανήλικοι αθλητές, των οποίων και οι δύο γονείς είναι άνεργοι.
 
7. Για τα παιδιά υπαλλήλων του Δήμου Μεταμόρφωσης, η συνδρομή ορίζεται σε 20 € ανά παιδί για τις Ακαδημίες, 30 € ανά παιδί για την Προαγωνιστική και 30 € ανά παιδί για την  Επίλεκτη και Αγωνιστική Ομάδα.
 
Όσοι γονείς αθλητών εντάσσονται στις παραπάνω (5), (6) και (7) κατηγορίες επιθυμούν την απαλλαγή καταβολής των συνδρομών ως ανωτέρω, θα πρέπει να προσκομίσουν στο σύλλογο ανάλογα σχετικά παραστατικά. ήτοι:
  • Κατάλληλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών,  ή
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για πολύτεκνους) ή πιστοποιητικό ανεργίας και των δύο γονέων από τον ΟΑΕΔ., ή
  • Βεβαίωση εργασίας από τον Δήμο.
 
 

Με εκτίμηση

ΤΟ Δ.Σ.

 

.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ – FIG
http://www.fig-gymnastics.com/

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ – UEG
http://www.ueg.org/

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
http://www.sportsnet.gr/

ΕΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
http://www.gymnastics.gr/

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ:

(+30) 6972 912 130 Μπακογιάννης Δημήτρης Ταμίας

(+30) 6932 643 070 Γιώργος Γκιργκέτσος

Fax: (+30) 210 2847 388

Email: info@kotinosmetamorfosis.gr

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Back to top